Hotel ****

BioDisc model BL

Realizacja z grudnia 2018 roku w hotelu 4*.

Zamontowana została oczyszczalnia BIODISC model BL, który przyjmuje dobowe maksymalnie 30m3 ścieków. Oczyszczone ścieki trafiają bezpośrednio do potoku, który znajduje się 27 metrów poniżej działki. W celu uzyskania odpowiednich głębokości zastosowano przepompownię dwupompową dla ścieków surowych.

Czas realizacji 5 dni.

Klient: Hotel w Dobczycach 
Lokalizacja: Powiat Myślenice, woj. Małopolskie 
Data: 12.2018